Varierat jaktutbud, viltrik natur

Dylta Bruk omfattar ca 3 400 hektar mark och vatten. Egendomen är belägen norr om Örebro och sträcker sig upp till sjön Väringen. Varierande natur med skogar, myrmarker, sjöar och odlingar är attraktiv miljö för en skiftande och rik fauna. Jakt- och viltvård är väl förankrade i brukets historia. I markerna rör sig älg, vildsvin och rådjur. Kron- och dovhjort börjar vandra in. Skogsfågel finns i viss utsträckning. Naturvattnen är hemvist för bäver, änder, kanadagäss och grågäss.

Dyltas jakter brukar ge goda möjligheter att uppleva djur i deras naturliga miljö och komma till skott. All jakt sker under sakkunnig ledning i lugna och trivsamma former med tid för socialt umgänge. En lyckad jakt innehåller både viltupplevelser och angenäm samvaro. Förflyttningar inom jaktområdet sker bekvämt med särskilt anpassade fordon. Företaget har tillgång till hundar för de olika jaktformerna.

Prislista med gällande jakttider kan rekvireras. För vidare upplysningar och bokning, kontakta Axel Roos, 0706-626707 eller info@dyltabruk.se

Naturligt och hållbart viltkött från svenska skogar – gott, enkelt och klimatsmart!

Hos oss på Dylta Bruk hittar ni Svenskt Gårdsvilt depå där ni som jägare kan lämna in ert vilt och sälja det till Svenskt Gårdsvilt. Dylta Viltdepå hittar du vid det gamla kostallet öster om huvudbyggnaden. Viltet hänger du in i en kylcontainer vid kostallets södra kortsida.

Kontaktperson Svenskt Gårdsvilt: Gerard Brodin 0708-619496

Älg

Vid enstaka tillfällen kan vi erbjuda älgjakt för företag. I dessa sammanhang finns möjlighet till middagsarrangemang och övernattning i exklusiv miljö.

Kronhjort

Kronhjortsstammen har vuxit sig allt starkare under senare år. Vid enstaka tillfällen kan vi erbjuda jakt på kronhjort för företag. I dessa sammanhang finns möjlighet till middagsarrangemang och övernattning i exklusiv miljö.

Vildsvin

Vildsvinsjakten bedrivs som vakjakt från torn med inbyggd skjutplats. Bästa tid för vakjakt är vid skymning och månsken. Vi anordnar även drevjakt. Tillgången på vildsvin är god.

Bäver

Bäverjakt är spännande. Våren är bästa jakttid. Det är fascinerande att i skymningen vaka eller smyga i bäverns revir, följa djurens rörelser och invänta skottläge. I våra natursköna åpartier vid Medinge och Dylta finns gott om bäver och platser där de kan komma inom skotthåll. Jakter arrangeras för mindre grupper och leds av professionella jägare. Övernattningsmöjligheter med självhushåll finns antingen i stugor nära jaktområdet eller på värdshus inom någon mils avstånd.

Rådjur

Våra marker lockar till jakt på klövvilt. Skiftande naturtyper med öppna fält, lövdungar och varierat skogsbruk ger utmärkta miljöer för klövviltet. Smyg- och vakjakt på råbock bedrivs i augusti/september för ensamjägare och mindre grupper. Drevjakter arrangeras för företag och större privata sällskap under november/december.

Änder och gäss

I våra sjöar och andra viltvatten samlas mycket änder, kanadagäss och grågäss. Vi arrangerar andjakter för större och mindre grupper. Jakten sker som klappjakt/sträckjakt. Väl placerade och maskerade skjutplatser ger jägarna utmärkta skottmöjligheter. Apporthundar finns men även egna kan medföras.

Älg

Älg

Kronhjort

Dovhjort

Vildsvin

Vildsvin

Jaktlag

Jaktlag