Ensomriga gösungar – sättgös för utplantering

Dylta Bruk, centralt beläget i landet strax norr om Örebro, har odlat sättgös sedan 1975 och är norra Europas största producent av ensomriga gösungar. Vi har levererat sättgös för introduktion av nya eller förstärkning av äldre bestånd i sjöar och vattendrag från sydligaste Sverige till högt upp i Norrland samt på många håll i Östersjöns skärgårdar.

Vi bistår våra kunder med råd och synpunkter om vattnens lämplighet och annat av betydelse för gösens utveckling. Utsättning av Dyltagösen ger som regel synnerligen goda resultat. Vår framgångsrika produktion av livskraftiga gösyngel grundas på gediget kunnande, metodutveckling, noggrannhet och lång erfarenhet. Ynglen utvecklas i stora odlingsdammar med god tillgång på naturlig föda, vilket gör dem extra tåliga som sättfiskar. Odlingarna hälsokontrolleras kontinuerligt av Fiskhälsan, Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Dylta gösen

Gösen är av tradition en eftertraktad och prisvärd delikatess. Fiskevattenägare och fiskevårdsområden med starka gösbestånd kan regelmässigt räkna med goda intäkter av fångst. Nu, när gösen dessutom blivit ett av de mest uppskattade sportfiskeobjekten, finns ytterligare möjligheter till förbättrat ekonomiskt utbyte genom ökande fiskekortsförsäljning.

Beställa gös

Kontakta oss via e-post, info@dyltabruk.se, eller telefon, 019-22 20 00, för rådgivning om utsättning och beställning av ensomrig Dyltagös. Vi kan även nås på mobiltelefon; Axel Roos 0706-62 67 07 eller Christine Roos 0735-32 44 43.

Hög kapacitet och leveranssäkerhet

Vi har kapacitet att leverera stora samlade beställningar och kan ge garantier för att beställningar levereras prompt. Leveranssäkerhet i kvalitet, volym och tid är ett kundkrav som vi gärna ställer upp på. Leveranser sker normalt mellan mitten av augusti och mitten av oktober, och vissa år kan det finnas möjligheter till leverans av övervintrad fisk under maj-juni, vilket ibland kan vara fördelaktigt i nordsvenska vatten.

Före leverans går fisken i depå för kvalitetskontroll och utsortering. De gösungar som godkänns för leverans har de bästa förutsättningar att acklimatisera sig i utsättningsvattnen. Leverans sker ända fram till vattnen, om det finns farbar väg för lätt lastbil. Vår moderna transportorganisation svarar för att fisken levereras i utmärkt kondition till utsättningsvattnet.

Med vår erfarenhet och utrustning kan vi bidra till att utsättningen – den viktiga slutfasen i transporten – blir professionellt och effektivt genomförd. Våra kunder, som har egna transportmöjligheter, kan givetvis hämta fisken direkt vid fiskodlingens leveransdepå.

Gösyngel av sättgös

Ensomriga gösyngel

Gösodling

Sverker Lovén, Idrottsförvaltningen Stockholm Stad, tar emot Dylta gösyngel i Djurgårdskanalen i Stockholm 2014